"Nu har vi ökat anslutningstakten från 10 leverantörer per år till 20 per månad"

axfood2


Det är inte alltid så enkelt att ansluta hundratals leverantörer till sitt e-handelssystem. Det vet Axfood, som till slut tog hjälp av Expert Systems och deras anslutningsmetod ESAM.

" Allt har gått mycket bra! Vi har haft gemensamma rutiner, checklistor och täta avstämningar med Expert Systems, vilket bidragit till att få problem har uppstått under resans gång, säger Susanne Maal Kärsrud, EDI-koordinator på Axfood.

För att förbättra affärsprocessen har Axfood infört elektronisk handel som krav för samtliga leverantörer. De har totalt 750 leverantörer att ansluta. Innan de startade anslutningsprojektet anslöt de 10 leverantörer per år. Med hjälp av Expert Systems, ökade resurser och större fokus på EDI, ökade anslutningstakten till 20 leverantörer per månad för hela affärsflödet. Axfood planerar att ansluta i snitt 30 lokala leverantörer i månaden under våren.

" Vi räknar med att majoriteten av Axfoods leverantörer kommer att vara anslutna till EDI och många kommer att vara omlagda till ESAP20-standard i slutet av 2009, säger Jakob Sefors, EDI-koordinator på Axfoood.

Axfood upplever många fördelar med den elektroniska handeln. Administrationen minskar och de får en helt annan kontroll på priser och sortiment.

" För vår del är vi jättenöjda. Det är en otrolig tidsvinst när allt blir rätt från början! säger Susanne Maal Kärsrud.