Referenser

Våra kunder är viktiga referenser

tn_axfood_ssc tn_pls tn_matric


Våra kunder är främst små och medelstora företag som behöver ett e-handelsstöd för att handla med sina stora viktigaste kunder. Vi har ett nära samarbete med de köpande företagen och organisationerna och hjälper till att ansluta deras leverantörer. Vårt system Exder är helt webbaserat vilket innebär att kunden inte behöver tänka på installationer, uppdateringar eller back-up och kan använda systemet oavsett var i världen de befinner sig.

Exder är modulindelat och har stöd för artikelinformation, elektroniska affärer, elektroniska fakturor, anslutningsprojekt och affärssystem. Exder är marknadsledande inom dagligvarubranschen men vi har även kunder i andra branscher t.ex. statliga myndigheter, kommuner, landsting, åkare och tjänsteföretag.