Koppling till eget system

Exder Link är en koppling mellan Exder EDI för era elektroniska affärer och ert befintliga affärssystem. Exder Link är avsedd för de företag som inte har möjlighet att använda Exder som enda affärssystem. När flera olika system används på ett företag krävs ofta dubbel registrering och risken för fel ökar. Det är också lätt hänt att inte alla register uppdateras med den senaste informationen.

Lönsamt vid större volymer

Vid små transaktionsvolymer är det sällan lönsamt med automatiska kopplingar mellan system men när volymen ökar så ökar också förtjänsten av att koppla. Vid stora volymer kan ni snabbt räkna hem vinsten i form av frigjord arbetstid och säkrare överföringar. Exder har inbyggt stöd för många olika affärs- och logistikflöden. För de vanligaste affärsflödena finns Exder Link med koppling till vissa affärssystem.

Exder Link Fakturakopia

Med Exder Link Fakturakopia kan ni enkelt få kopior på fakturor som är skickade i Exder EDI eller Exder Market in till ert befintliga affärssystem. För att passa så många system som möjligt finns två varianter av Exder Link Fakturakopia. Den ena metoden innebär att ert affärssystem automatiskt hämtar de fakturor som inte är hämtade tidigare. Den andra metoden innebär att ni manuellt loggar in i Exder, väljer de fakturor ni vill ha kopior på och laddar hem som fil. Denna fil läser ni sedan in i ert affärssystem.

Exder Link Orderkopia

Exder Link Orderkopia är en efterlängtad modul som enkelt exporterar era ordrar från Exder så att ni kan importera dem till ert vanliga ordersystem. Modulen exporterar orderfiler till XML-format, ni väljer om ni vill spara filen lokalt eller om den ska skickas automatiskt till en FTP-server. Normalt tas de ordrar som inte tidigare har exporterats med, men man kan även välja att exportera alla. Både manuella och EDI-ordrar kan exporteras. Vi kan även göra anpassningar om ni t.ex. vill ha filen konverterad till andra format.

Exder ePrinter för direktleverantörer till Axfood

Exder ePrinter passar företag som levererar direkt till butiker inom Axfood utan inkommande order. Exder ePrinter skapar leveransavisering och faktura. Ni skickar artikelinformation och prislista från Exder och fakturerar direkt från ert affärssystem. Exder ePrinter skapar leveransavisering och faktura till Axfood. Lösningen passar företag med Exder EDI och affärssystem i Windowsmiljö.

Exder Link Swinx EDI för koppling till Visma SPCS

Exder Link med Swinx EDI passar företag som har Visma SPCS och levererar direkt till butiker inom Axfood, ICA och Coop DFS. Ni skickar artikelinformation och prislista via Exder och fakturerar direkt från ert Visma SPCS. Lösningen kräver avtal med både Lexmark Expert Systems AB och Trenddator.

Kontakta oss om ni vill veta mer om Exder Link eller vill göra en beställning.