EDI för leverantörer

Med Exder EDI kan ni handla elektroniskt med era stora kunder inom dagligvarubranschen, industrin och offentlig sektor. Flera branscher ser affärsnyttan med effektiva inköp och logistikflöden och elektroniska affärer sprids alltmer. I Exder EDI finns stöd för över 100 olika affärsflöden. Exder håller reda på vilka meddelanden och vilka format respektive kund vill ha i sina olika affärsflöden och ni slipper integrera komplicerade strukturer i ert befintliga affärssystem. Ni slipper också hålla reda på era kunders uppdateringar till nya versioner eller kompletteringar av meddelanden. Exder EDI är uppdaterat till era kunders senaste versioner.

Exder EDI har stöd för spårbarhet som krävs för aktörer i livsmedelskedjan. Ett affärsflöde kan se ut så här:

edibild_till_webb2

Kontakta oss för aktuell information om anslutna parter.

Exder är helt webbaserat. Allt du behöver är en PC och tillgång till Internet. Vi har ansvar för drift, säkerhetskopiering av data och uppdateringar.

 

Demofilm för Exder EDI
Demoslinga för Exder EDI