Elektroniska affärer

Elektroniska affärer minskar kostnaderna för både kund och leverantör

Elektroniska affärer betyder att kund och leverantör skickar affärsinformation elektroniskt till varandra istället för att skicka till exempel order och faktura på papper. Kundens och leverantörens system kommunicerar direkt med varandra och mottagaren läser in informationen automatiskt i sitt system. Det manuella arbetet minskar väsentligt och datakvaliteten ökar, vilket sparar både tid, pengar och vår miljö.

Exder gör jobbet enklare för dig som leverantör samtidigt som du uppfyller dina kunders önskemål och krav på elektroniska affärer. Exder används av företag som snabbt vill komma igång med hela EDI-flödet med kunder i till exempel dagligvarubranschen eller offentlig sektor. Vissa större företag använder också Exder för att skicka elektroniska prislistor, eftersom prislistor och rabattstrukturer ofta är kundunika och dyra att bygga in i det egna affärssystemet.

I Exder är anslutna kunders olika EDI-flöden testade, verifierade och i drift. För köpare som handlar enligt annan standard, till exempel i andra länder, kan anpassning av Exder erbjudas. Leverantörer arbetar på samma sätt gentemot alla kunder, Exder håller ordning så att rätt meddelanden går till rätt kund i rätt format.