Leverantörsportal

Leverantörsportal är ett koncept för kunder som snabbt vill ha full nyttoeffekt i sitt anslutningsprojekt. Kunden köper ett antal Exderlicenser och fördelar till sina leverantörer. Leverantörsportalen kan innehålla en eller flera Exdermoduler för att passa kundens affärsmodell, till exempel, Exder EPC och Exder EDI. Tekniskt är det ingen skillnad mellan Leverantörsportal och Exder, skillnaden är bara att kunden svarar för valda leverantörers kostnad. Leverantörsportal gäller endast för handel med en kund, leverantörer som vill handla elektroniskt med flera kunder tecknar egen Exderlicens.
Kontakta oss om ni vill veta mer eller göra en beställning.