Anslutningsprojekt

De flesta större organisationer kräver effektivisering av inköps- och fakturahanteringen för ökad konkurrenskraft. Men det är inte alltid så enkelt att ansluta hundratals leverantörer till sitt inköpssystem eller att få tusentals leverantörer att skicka elektroniska fakturor.

ESAM är vår beprövade metod som snabbt ansluter era leverantörer.

esampilar_400


ESAM är indelad i tre delar:

  • Projektförstudie " vi kartlägger förutsättningar och konkretiserar mål, aktiviteter och tidplan.
  • Förberedelser " vi skapar informationsmaterial, strukturerar leverantörslistan och sätter rutin för löpande bearbetning och uppföljning.
  • Anslutningsperiod " en löpande process där leverantörerna ansluts.

Vilka delar av ESAM som används och i vilken grad, anpassas till respektive beställare.